ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
Airbus
شماره پرواز
924
کلاس پرواز
Y

ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
Airbus
شماره پرواز
924C
کلاس پرواز
C