وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5839
کلاس پرواز
Y